Versterkt Frans

In dit document vindt u 70 oefeningen bij 13 thema’s voor versterkt Frans in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Het Porta Mosana College in Maastricht biedt leerlingen de mogelijkheid om het diploma Delf Scolaire te behalen na leerjaar 3. Het streven daarbij is niveau A2 of B1 van het Europees Referentie Kader. Dankzij samenwerking met de F├ęderation Bruxelles-Wallonie is op school een Franstalige docente gedetacheerd, die zich o.a. bezighoudt met de ontwikkeling van tweetalig Frans in modulaire vorm.