8_eigenschappen

Luister goed en zoek de tegenstellingen (groot-klein, hard-zacht,…)!